Aktuality

Omezení webových aplikací a ústavu 2. 4. 2020

  • Vážení návštěvníci, webové aplikace ústavu budou z technologického důvodu ve čtvrtek 2. 4. omezeny či mimo provoz. Za případné komplikace se omlouváme.

Nový kontaktní e-mail Ústavu a činnost podatelny

  • Od 1.1.2020 je hlavním kontaktním e-mailem pro ústav podatelna@vumop.cz. Oficiální cesta je pak pomocí datové schránky 77jfd47

PF 2020

  • Náš ústav Vám přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020. Zároveň upozorňujeme, že v tomto roce nás zastihnete naposledy v pátek 20. prosince. Po závodní dovolené Vám budeme k službám od 2. ledna 2020

Zahajovací meeting partnerů projektu STARGATE

  • Cílem projektu STARGATE je vývoj, testování, realizace a předvedení postupů a nástrojů, které přispějí k lepší odolnosti zemědělství vůči proměnlivým klimatickým podmínkám a extrémním výkyvům počasí při šetrném využívání přírodních zdrojů.

Workshop Drenáže na zemědělské půdě – provoz, údržba, modernizace

  • Způsoby ovlivňování množství a jakosti drenážních vod. Tým panelistů upozorní na možná rizika a představí vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb.