Aktuality

Pozvánka na workshop Drenáže na zemědělské půdě – provoz, údržba, modernizace

  • Způsoby ovlivňování množství a jakosti drenážních vod. Tým panelistů upozorní na možná rizika a představí vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb.

Pozvánka: Možnosti adaptace na sucho - seminář k aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby

  • Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář k WEB-GISové aplikaci Kalkulačka vláhové potřeby, který se bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 od 10:00 hodin, sál č. 400 v budově Ministerstva zemědělství v Praze.

Pozvánka na workshop Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

  • Témata workshopu Současný Monitoring eroze zemědělské půdy v ČR Možnosti identifikaci lokalit s nastalou erozní událostí Problematika popisu vodní eroze aj. Účast je zdarma, nutná registrace.

Vyšla nová publikace: Nauka o půdě

  • Kniha Nauka o půdě vychází z poznatků tisíců odborníků pracujících v oboru nauky o půdě, půdní biologie, a biochemie, kvarterní geologie a mnoha dalších příbuzných oborech.

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

  • Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je proto třeba dbát na správnou zemědělskou praxi. Webový portál Monitoringu eroze zemědělské půdy pomáhá mapovat stav pozemků v celé České republice. Zapojit se do monitorování může každý!