Informační listy

Informační listy vychází pro vnitřní potřebu členů Odboru vodního hospodářství a Odboru pedologie ČAZV, Českého výboru mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění a České pedologické společnosti.

Zde jsou ke stažení ve formátu pdf.

Informační listy číslo 36

Informační listy číslo 37 

Informační listy číslo 38

Informační listy číslo 39

Informační listy číslo 40

Informační listy číslo 41

Informační listy číslo 42