Konvent

Konvent je shromážděním tvůrčích výzkumných a vývojových pracovníků ústavu splňujících kritéria Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ústavu.

Ustavení Konventu a jeho funkce je dána zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ze dne 28. července 2005 v platném znění. Jeho činnost se řídí Statutem a jednacím řádem Konventu a ustanoveními volebního řádu Rady instituce; za řízení a činnost Konventu odpovídá členy zvolený svolavatel Konventu.

Členové Konventu k 1. 10. 2020

Příjmení Jméno Titul
Beitlerová Hana Mgr.
Čáp Petr Ing.
Čechmánková Jarmila Ing. Ph.D.
Čmelík Milan Ing.
Duffek Petr Ing.
Duffková Renata Ing. Ph.D.
Formánek Pavel doc. RNDr. Ph.D.
Fučík Petr Ing. Ph.D.
Hejduk Tomáš Ing. Ph.D.
Heřmanovská Darina Ing. Ph.D
Hofbauer Michael
Holubík Ondřej Ing.
Horváthová Viera Ing.
Juřicová Anna Mgr.
Kabelka David Ing.
Kaplická Markéta Mgr.
Karásek Petr Mgr.
Khel Tomáš Ing.
Kincl David Ing.
Kohoutová Ladislava Ing.
Konečná Jana Ing. Ph.D.
Křížková Svatava Ing.
Kučera Josef Ing.
Kulhavý Zbyněk doc. Ing. CSc.
Marval Štěpán Ing.
Mašek Pavel Ing.
Maxová Jana Ing.
Minařík Robert Mgr.
Mistr Martin Ing. Ph.D.
Novák Pavel RNDr. Ph.D.
Novotný Ivan Ing.
Pelíšek Igor Mgr. Ph.D.
Petera Martin Bc.
Peterková Jana Ing.
Petrus David Ing.
Podhrázská Jana doc. Ing. Ph.D.
Pochop Michal Ing.
Sítková Veronika Mgr.
Skála Jan Mgr.
Srbek Jan Ing.
Tlapáková Lenka RNDr. Ph.D.
Vácha Radim prof. Ing. Ph.D.
Váňová Věra Mgr.
Veselý Adam Mgr.
Vlčková Martina Ing.
Vopravil Jan Ing. Ph.D.
Zajíček Antonín Mgr. Ph.D.
Žížala Daniel Mgr. Ph.D.