Poskytování dat

 Laboratoř SOWAC-GIS Praha zajišťuje poskytování tematických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS. Jedná se např. o data ohroženosti území vodní a větrnou erozí, komplexního průzkumu půd, hydrologických charakteristik a další. Kompletní přehled nabízených analogových a digitálních dat najdete v ceníku služeb v části poskytování dat. Ukázky digitálních dat ve formě mapových výstupů najdete v katalogu nabízených mapových a datových produktů. Z těchto dat je možné připravit mapové výstupy v požadovaném převedení a mapovém měřítku. Mnoho dat je již zpřístupněno zdarma online na geoportálu SOWAC-GIS,. Laboratoř SOWAC-GIS rovněž nabízí služby v oblasti zpracování a analýz prostorových dat v prostředí GIS.

Katalog nabízených mapových a datových produktů (pdf)

V katalogu najdete ukázky zobrazení a popisy všech mapových a datových produktů, kterými VÚMOP, v.v.i. disponuje. Z dat je možné připravit mapové výstupy v požadovaném převedení a mapovém měřítku, nebo je využít na zpracování požadovaných analýz. Při tvorbě mapových výstupů bylo převážně využito dat BPEJ, některé z výstupů byly vytvořeny na základě dat komplexního průzkumu půd.

 

Katalog map ke stažení (pdf)

 

Pro studenty

Pro studijní účely poskytujeme data bezplatně formou aplikace Webového achivu komplexního průzkumu půd (WAKPP) nebo službou WMS na základě písemné žádosti.

Data BPEJ

Měsíčně aktualizovaná data BPEJ jsou volně ke stažení na stránkách Státnního pozemkového úřadu.

Kontaktní osobou pro výdej dat BPEJ je od 1.1.2016:

Aleš Sekanina
Odbor půdní služby Státního pozemkového úřadu
tel.: 606 457 399
asekaninaatspucrcz (subject: Data%20BPEJ)

V případě zájmu nás kontaktujte na dataatvumopcz či na telefonním čísle 257 027 265.