Pozvánka na workshop Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopu
Metody monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

pořádaném v rámci projektu NAZV QK1720289 s názvem: „Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“, který se uskuteční
5. 9. 2019 od 10 hod. na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, místnost č. 400

 

Témata workshopu:
- Současný Monitoring eroze zemědělské půdy v ČR
- Možnosti identifikaci lokalit s nastalou erozní událostí
- Problematika popisu vodní eroze
- Možnosti využití Dálkového průzkumu země v oblasti erozních událostí
- Mobilní aplikace pro crowdsourcing a metodika sběru dat o erozních událostech
- Měření a vyhodnocování erodovaného a transportovaného materiálu
- Problematika identifikace srážek erozních událostí
- Aktuální metody zpracování půdy

 

Přednášející:

Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Ing. Ivan Novotný, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Ing. Jiří Holub, Ph.D. [VÚMOP], Ing. František Pavlík, Ph.D. [SPÚ], Doc. Ing. Josef Krása, PhD. [ČVUT], RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. [ČHMÚ]   

Účast na workshopu je zdarma. Nutná je však registrace pomocí webového formuláře.

Kontakt pro případné dotazy: kapickajiriatvumopcz