Proběhl pátý plenární meeting projektu FATIMA – Praha a Dehtáře, 2.-5. 10. 2017

Ve dnech 2.-5. října se VÚMOP, v.v.i. podílel na organizaci pátého plenárního meetingu projektu FATIMA v Praze, v budově AVČR a na české pilotní lokalitě projektu – Dehtářích. Na jednání byli přítomni všichni partneři projektu FATIMA i zástupci Ministerstva Zemědělství ČR. Tým VÚMOP, v.v.i. představil výsledky precizního hnojení a výnosů pšenice ozimé za r. 2017 a nový film o projektu z české pilotní lokality. Na meetingu byly projednávány veškeré technické i netechnické části projektu, včetně plánu publikací výsledků, finančního hodnocení variant precizního zemědělství prostřednictvím cost-benefit analýzy a možností praktického uplatnění používaných postupů na všech pilotních lokalitách projektu FATIMA.

FATIMA 5th plenary meeting took place in Prague and at Czech pilot site Dehtáře between 2.-5. October 2017.

VUMOP, v.v.i. has co-organized FATIMA 5th plenary meeting, which took place in Prague and at Czech pilot site Dehtáře between 2.-5. October 2017. All FATIMA partners attended the meeting, along with the representatives of Czech Ministry of Agriculture. FATIMA Czech team presented results of precision fertilizer application togehter with yield of w. wheat for 2017 as well as a new movie from Czech pilot site. At the meeting, both technical as well as non-technical parts of the project were presented, togehter with the plan of dissemination and publications. Moreover, the data and options for cost-benefit analyses were deeply discussed as well as practical applications of FATIMA approaches across all the pilot sites.

 

 

    

    

    

Popisy fotek:

  1. Uvítací slovo meetingu pronesl ředitel VÚMOP, v.v.i. doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
  2. Tým projektu FATIMA v Praze
  3. Radovan Martinec, Roman Hertel, (MZe ČR), Anna Osann, Radim Vácha a Petr Fučík
  4. Prohlídka pilotní lokality Dehtáře
  5. Návštěvníkům byl představen pokročilý systém pro monitoring odtoku vod - Dehtáře
  6. Moderní zařízení pro automatický monitoring jakosti vod - Dehtáře
  7. Sál obce Dehtáře poskytl zázemí účastníkům setkání
  8. Setkání se zemědělci bylo vřelé
  9. Podnikem provedl předseda ZD Kojčice Ing. Pavel Svárovský

Photo captions:

  1. Welcome speech was given by director of VUMOP Assoc. Prof. Dr. Radim Vácha
  2. FATIMA team in Prague
  3. Radovan Martinec, Roman Hertel, (CZ Ministry of Agriculture), Anna Osann, Radim Vácha and Petr Fučík
  4. Visit of Czech pilot site Dehtáře
  5. Visitors were informed about the advanced monitoring system of water balance at Dehtáře pilot site
  6. Modern devices for automated water quality sampling at Dehtáře pilot site
  7. Dehtáře village hall hosted meeting participants
  8. Hearty meeting with the farmers
  9. Head of Kojčice agricultural cooperative Eng. Pavel Svárovský guided a walk through the farm