Protierozní kalkulačka je ve finále o prestižní ceny SDGs!

Protierozní kalkulačka je ve finále o prestižní ceny SDGs! Zapojte se a hlasujte pro Kalkulačku v kategorii Veřejná sféra na www.globalnicile.cz/ministerstvo-zemedelstvi/

Stačí k tomu telefon pro přijetí potvrzovací SMS, vybrat libovolného soutěžícího v kategorii Byznys a v kategorii Veřejná správa Protierozní Kalkulačku.

Návod na hlasování krok za krokem:
1) Přejděte na hlasování rovnou přes odkaz vote.d21.me/vote/N1oFUSLTN
2) Vyplňte Vaše telefonní číslo pro potvrzovací SMS.
3) Vložte šestimístné číslo
4) Vyberte libovolný projekt v kategorii Byznys a dole kliněte na Pokračovat
5) V kategorii Veřejná sféra vyberte "Ministerstvo zemědělství - Protierozní kalkulačka" a klikněte na Pokračovat
6) Odešlete Vaši volbu

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem. Zachování kvalitní orné půdy je naprosto nezbytné pro potřebnou produkci potravin pro nás i další generace. V České republice každoročně dochází ke ztrátě 21 mil. tun půdy vodní erozí. Cílem projektu Protierozní kalkulačka je poskytovat zemědělcům informace o míře erozní ohroženosti a navrhovat optimální řešení ochrany půdy. Aplikuje při tom principy dlouhodobé udržitelnosti využívání zemědělské půdy.